02 december, 2013

but... but maybe he's only a little crazy like painters or composers or... or some of those men in washington.

förra veckans filmer. en blandning av gammalt och nytt, roligt och sorgligt.

Inga kommentarer :